•  

    "Znam moją wartość                                wskaźnika INR!"

    Ty też możesz rozpocząć samokontrolę wskaźnika INR

    Więcej

CoaguChek - poznaj swoją wartość wskaźnika INR

 

 

 

CoaguChek® INRange 

 


 

 

CoaguChek INRange jest nowym aparatem umożliwiającym wykonanie oznaczeń wskaźnika INR w domu lub w dowolnym miejscu i czasie.